6 / 12
Podążanie za Chrystusem i służenie światu w Jego imieniu, wymaga odwagi i siły. Nie ma miejsca na egoizm - i nie ma miejsca na strach! Nie lękajcie się zatem, kiedy miłość wymaga. Nie lękajcie się, gdy miłość wymaga poświęcenia. (Auckland, Nowa Zelandia, 22 listopada 1986 r.)
+

© Jeffrey Bruno