8 / 12
Nie lękajcie się radykalności Jego żądań, ponieważ Jezus, który nas umiłował jako pierwszy, jest gotów oddać się Tobie i prosić o Ciebie. Jeśli On prosi Ciebie o wiele, dzieje się tak dlatego, że wie, że możesz wiele dać. (Rzym, Włochy, 8 września 1992 r.)
+

© Jeffrey Bruno