1 / 12
Proszę każdego z was, abyście poważnie zadali sobie pytanie, czy Bóg nie wzywa was na jedną z tych ścieżek. Wszystkim, którzy przypuszczają, że mogą mieć to powołanie, mówię: módlcie się usilnie, aby otrzymać potrzebną jasność, a następnie odpowiedzcie radośnie „tak”. (Kordoba, Argentyna; 8 września 1985 r.)
+

© Antoine Mekary | Antoine Mekary