2 / 4
Siostra Berta z ojcem Ryszardem Jarmużem OFMConv, kolegą rocznikowym o. Michała, który przebywał na misjach w Ameryce Południowej i Środkowej.
+

© Fot. Przemysław Radzyński