3 / 4
Siostra Berta z franciszkaninem br. Janem Hruszowcem OFMConv, promotorem kultu męczenników, na tle relikwii męczenników w bazylice franciszkanów
+

© Fot. Przemysław Radzyński