1 / 10
„Wszystko, czego się od Ojca i Matki nauczyłem, bardzo mi się przydało w życiu – więcej nawet niż szkoła. Broniło mnie przed złymi umysłami…” (Z listu do syna Andrzeja, 28.05.1944)
+

© EAST NEWS