2 / 10
„Czy w ogóle my ludzie XX wieku możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. Postęp cywilizacji – tak! lecz postęp kultury? – śmieszne”. (Raport 1945)
+

© EAST NEWS