1 / 14
Louis Raphael Sako - urodził się w Zākhō w Iraku 4 lipca 1948 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1974 r. i przez pierwsze 5 lat swojej posługi pracował w katedrze w Mosulu. Zawsze służył pomocą chrześcijanom, którzy uciekali przed wojnami i prześladowaniami na Bliskim Wschodzie. Według nowego kardynała konflikty i terroryzm, które ciągle dręczą region Bliskiego Wschodu, ujawniają istnienie „planu nowego Bliskiego Wschodu”. W jego opinii ten region świata powinien być podzielony zgodnie z religijnymi i etnicznymi granicami. Napisał kilka książek o Ojcach Kościoła. Posługuje się językiem arabskim, chaldejskim, niemieckim, francuskim, angielskim i włoskim.
+

©Guillaume POLI/CIRIC