2 / 9
Cerkiew Opieki Matki Bożej – Puchły, wnętrze
+

© JoannaPyka/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl