4 / 9
Cerkiew św. Michała Archanioła – Trześcianka, wnętrze
+

© JoannaPyka/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl