8 / 9
Cerkiew Świętych Niewiast Niosących Wonności – Czarna Białostocka. Wraz z Cerkwią Świętych Niewiast do poniższego przeglądu trafia kolor żółty, zdobiący tutejszy dach. Jest to zupełnie nowoczesna świątynia. Jej budowę rozpoczęto w 1985 r., a konsekrowana została w 1996 r. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na również współczesny ikonostas.
+

© Athantor/Wikipedia | CC BY-SA 3.0