11 / 18
5. Klasztor Cystersów w Kołbaczu
Ten Pomnik Historii jest najstarszym opactwem cysterskim na Pomorzu. Fundacja klasztoru miała miejsce już w 1173 roku, jednak zachowana do dziś część opactwa, czyli „Dom konwersów” pochodzi z I poł. XIII wieku. Tutejsi zakonnicy nie tylko uprawiali rolę, hodowali zwierzęta, ale także założyli bibliotekę i prowadzili rocznik kołbacki.
+

© Jacek/Wikipedia | GFDL