14 / 18
Pokamedulska Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
+

© Agnieszka Kwiecień, Nova/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl