16 / 18
Opactwo Cystersów w Pelplinie
+

© Martin Kozák/Wikipedia