17 / 18
8. Opactwo Cystersów w Sulejowie
To jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, uznany za Pomnik Historii. Tutaj możemy podziwiać do dzisiaj zachowaną romańską bryłę kościoła klasztornego, a od strony rzeki – XIV-wieczne mury obronne. Ziemie we wsi Sulejów cystersi mieli otrzymać w XII w. od samego Kazimierza Sprawiedliwego. Opactwo gościło Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Kazimierza.
+

© Maciej Szczepańczyk/Wikipedia | CC BY-SA 4.0