3 / 18
Opactwo Cystersów w Lubiążu
+

© P.R. Schreyner/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl