6 / 18
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
+

© Zygmunt Put/Wikipedia | GFDL