7 / 18
3. Klasztor Franciszkanów w Panewnikach
Zanim powstał klasztor, którego budowa wstrzymywana była przez władze pruskie, franciszkanie postawili w 1905 roku grotę lurdzką – podobną do tej z Lourdes, gdzie prawie 50 lat wcześniej objawiła się Matka Boża. Grota do dziś przyciąga pielgrzymów. Bracia wprowadzili się do klasztoru już dwa lata później. W klasztornej bazylice w stylu neoromańskim od 2015 roku odbywa się nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu.
+

© Karol007/Wikipedia | CC BY-SA 3.0