9 / 18
4. Opactwo Cystersów w Krzeszowie
Opactwo było na zmianę klasztorem benedyktynów, cystersów i ostatecznie w XX wieku przekazano je benedyktynom. Wśród budynków wyróżnia się kościół pw. NMP, symboliczna świątynia jerozolimska, której barokowe wnętrze to nieopisane arcydzieło – a w szczególności polichromie na sklepieniu i ołtarz główny sięgający 24 metrów.
+

© Jacek Halicki/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl