2 / 11
Św. Augustyn

„Bądź wola Twoja. Przyjdź, Panie Jezu!”

+

© Public Domain