1 / 6
Poświęć się modlitwie
Przygotowanie się do przyjęcia Chrystusa wymaga przede wszystkim postawy intensywnej i ufnej modlitwy. Uczynienie Mu miejsca w naszych sercach wymaga pełnej powagi postawy nawrócenia się ku Jego miłości.
+

© Wikipedia | Domena publiczna