5 / 6
Otwórz swoje serce na spotkanie z Jezusem
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi, waszemu Zbawicielowi!” To zaproszenie jest esencją podejścia misyjnego, lecz najpierw musi odbić się echem w naszych własnych sercach. Sami musimy najpierw otworzyć drzwi naszego sumienia i naszego życia przed Chrystusem Zbawicielem, poddając się działaniu Ducha Świętego, upodabniając się coraz bardziej do Pana. Zaprawdę, nie można głosić Chrystusa, jeśli Jego obraz nie został odzwierciedlony i ożywiony w nas przez łaskę i działanie Ducha.
+

© Wojciech Laski/EAST NEWS