1/4
"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".
2/4
Widzimy tu Tomasza i dwóch innych apostołów - czy jeden z nich to św. Jan, który potem zrelacjonuje to wydarzenie w swojej Ewangelii? Ile w tej scenie jest napięcia i skupienia!
3/4
Artysta skupia światło na piersi Jezusa i Jego przebitym boku. Natomiast twarz Chrystusa pozostaje w cieniu. Jego dłoń, w pewnym geście, przytrzymuje rękę Tomasza - niech sprawdzi wszystko, jak należy, żeby nie miał już żadnych wątpliwości.
4/4
Jezus rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!". Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".