2 / 4
Widzimy tu Tomasza i dwóch innych apostołów – czy jeden z nich to św. Jan, który potem zrelacjonuje to wydarzenie w swojej Ewangelii? Ile w tej scenie jest napięcia i skupienia!
+