1 / 10
Jakże często stajemy się kontrolerami wiary, zamiast ułatwiać wiarę ludziom. Od zawsze istnieje też pokusa, aby „trochę przywłaszczyć sobie Pana”… Jezus ustanowił siedem sakramentów, a my taką postawą ustanawiamy ósmy. Sakrament kontroli duszpasterskiej!
+

© Antoine Mekary | Aleteia | I.Media