3 / 10
Chrześcijanin musi przezwyciężyć pokusę „mieszania się w życie innych”. Plotki i zazdrość mogą uczynić wiele szkód we wspólnocie chrześcijańskiej.
+

© Panama 2019/Flickr