9 / 10
Przecież biskup nie jest biskupem dla siebie, tylko dla ludu, a kapłan nie jest kapłanem dla siebie, lecz dla ludu. Są po to, by służyć, aby lud wzrastał, aby paść lud Boży, prawda? By bronić stada przed wilkami. To piękna myśl!
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.Media