17 / 25
Audiencja generalna 10 stycznia 2018 r.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA