4 / 25
Audiencja generalna 25 maja 2018 r. Papież jest tak samo uważny i czuły wobec dzieci, jak osób chorych czy starszych.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA