5 / 25
Audiencja generalna 10 maja 2016 r. Na końcu audiencji papież pochyla się nad chorym dzieckiem.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA