1/14
Kiedy nie wyznaje się Chrystusa, wyznaje się światowość diabła, światowość Szatana.
2/14
Książę tego świata, Szatan, nie chce naszej świętości, nie chce, abyśmy naśladowali Chrystusa. Może niektórzy z was powiedzą: „Ojcze, ale jesteś staroświecki: chcesz mówić o diable w XXI wieku!” Ale uważajcie, ponieważ diabeł jest obecny! Diabeł jest tutaj… nawet w XXI wieku! I nie możemy być naiwni, prawda? Musimy uczyć się z Ewangelii, jak walczyć z Szatanem.
3/14
Wystarczy otworzyć gazetę i widzimy, że wokół nas obecne jest zło, diabeł działa. Ale chcę powiedzieć głośno: „Bóg jest silniejszy”. Czy wierzycie w to, że Bóg jest silniejszy?
4/14
Obecność diabła znajdujemy na pierwszej stronie Biblii i Biblia kończy się również z udziałem diabła, zwycięstwem Boga nad diabłem.
5/14
Diabeł sieje zło tam, gdzie jest dobro, próbując dzielić ludzi, rodziny i narody. Ale Bóg… patrzy na „pole” każdej osoby z cierpliwością i miłosierdziem: widzi brud i zło znacznie lepiej niż my, ale widzi także nasiona dobra i cierpliwie czeka, by zaczęły kiełkować.
6/14
Pamiętajmy zawsze…, że Nieprzyjaciel chce nas odłączyć od Boga, a tym samym wzbudza w naszych sercach rozczarowanie, gdy nie widzimy natychmiastowej nagrody za nasze zaangażowanie apostolskie. Codziennie diabeł sieje ziarno pesymizmu i goryczy w naszych sercach… Otwórzmy się na tchnienie Ducha Świętego, który nigdy nie przestaje siać ziarna nadziei i ufności.
7/14
Zawsze udaje życzliwego – robi to z kapłanami, z biskupami. W ten sposób wchodzi do twojego umysłu. Ale kończy się to źle, jeśli nie zdajesz sobie sprawy z tego, co będzie się działo za jakiś czas. (Powinniśmy mu powiedzieć) idź precz!
8/14
Przyjaciele: diabeł jest oszustem. Składa jedną obietnicę za drugą, ale nigdy ich nie spełnia. On nigdy tak naprawdę nie zrobi niczego, co powie. Nie spełnia swoich obietnic. Sprawia, że chcecie rzeczy, których on nie może dać, niezależnie od tego, czy je dostaniecie, czy nie. Sprawia, że pokładacie swoje nadzieje w rzeczach, które nigdy was nie uszczęśliwią.
9/14
Przed kim mam się bronić? Co muszę zrobić? Paweł mówi nam, abyśmy oblekli pełną zbroję Bożą, co oznacza, że Bóg jest obroną, że pomaga nam oprzeć się pokusom szatana. Czy to jest jasne? Żadne życie duchowe, żadne życie chrześcijańskie nie jest możliwe bez oporu przed pokusami, bez zakładania zbroi Bożej, która daje nam siłę i chroni nas.
10/14
Diabeł istnieje i musimy z nim walczyć. Paweł nam to mówi, nie ja to mówię! Mówi nam to Słowo Boże. Ale nie wszyscy jesteśmy o tym przekonani. A zatem Paweł opisuje zbroję Bożą i różne elementy, które składają się na tę wielką zbroję Bożą. I mówi tak: „Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą”. Prawda jest zbroją Bożą.
11/14
I ma tę zdolność. Tę zdolność uwodzenia. Dlatego tak trudno zrozumieć, że został pokonany, ponieważ prezentuje się z wielką siłą, obiecuje nam tak wiele, przynosi piękne prezenty, pięknie opakowane. „Och, jakie piękne!”… ale nie wiadomo, co zawierają. „Ale papier, w którą są opakowane jest taki ładny…”. Uwodzi nas opakowaniem, nie pozwalając nam zobaczyć, co jest w środku. On wie jak naszej marności i naszej ciekawości przedstawić swoje propozycje.
12/14
Jeśli wiem, że jeśli w duchu dopuszczam do siebie tę lub inną myśl, jeśli dopuszczam tę lub tamtą pożądliwość, jeśli pójdę do tego czy innego miejsca, zbliżam się do tego wściekłego psa na łańcuchu. Proszę, nie rób tego. „Mam bardzo głęboką ranę …”. „Kto ci ją zrobił?”… „Pies”… „Ale czy on nie był na łańcuchu?”… „Tak, ale poszedłem go pogłaskać …”. „Szukałeś go?”… Tak to wygląda. Nigdy nie zbliżaj się do niego tylko dlatego, że jest spętany łańcuchem. Zostaw go tam, gdzie jest. Uwiązany na łańcuchu.
13/14
Diabeł nie musi nas opętać. Zatruwa nas jadem nienawiści, spustoszenia, zawiści i zła. Kiedy stracimy czujność, korzysta z tego, aby zniszczyć nasze życie, nasze rodziny i nasze wspólnoty.
14/14
W tej duchowej walce możemy liczyć na potężną broń, którą dał nam Pan: modlitwę przepełnioną wiarą, medytację słowa Bożego, celebrację Mszy, adorację eucharystyczną, sakrament pojednania.