1 / 14
Kiedy nie wyznaje się Chrystusa, wyznaje się światowość diabła, światowość Szatana.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.Media