6 / 14
Pamiętajmy zawsze, że Nieprzyjaciel chce nas odłączyć od Boga, a tym samym wzbudza w naszych sercach rozczarowanie, gdy nie widzimy natychmiastowej nagrody za nasze zaangażowanie apostolskie. Codziennie diabeł sieje ziarno pesymizmu i goryczy w naszych sercach… Otwórzmy się na tchnienie Ducha Świętego, który nigdy nie przestaje siać ziarna nadziei i ufności.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA