9 / 14
Przed kim mam się bronić? Co muszę zrobić? Paweł mówi nam, abyśmy oblekli pełną zbroję Bożą, co oznacza, że Bóg jest obroną, że pomaga nam oprzeć się pokusom szatana. Czy to jest jasne? Żadne życie duchowe, żadne życie chrześcijańskie nie jest możliwe bez oporu przed pokusami, bez zakładania zbroi Bożej, która daje nam siłę i chroni nas.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA