11 / 18
Podczas konsystorza w Watykanie 14 lutego 2015 r.

© AFP/EAST NEWS