12 / 18
Spotkanie w klasztorze Mater Ecclesiae, 30 czerwca 2015 r.

© Laski Diffusion / EAST NEWS