15 / 18
65-lecie święceń kapłańskich Benedykta XVI, 28 czerwca 2016 r.

© AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO/EAST NEWS