4 / 18
Przedświąteczna wizyta papieża Franciszka w klasztorze Mater Ecclesiae, 23 grudnia 2013 r.

© ABACA/EAST NEWS