4 / 9
Jan XXIII
Dobry papież był znanym żartownisiem. Podczas pewnej rozmowy opowiadał: „Często zdarza mi się, że budzę się w nocy i zaczynam rozmyślać o całej masie poważnych problemów. Podejmuję więc odważną decyzję, żeby pójść rano i rozmawiać o tych sprawach z papieżem. Wtedy budzę się i przypominam sobie, że przecież to ja jestem papieżem!”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna