1 / 12
Jabłoń. Drzewo poznania dobra i zła To wokół tego drzewa zaczyna się historia Zbawienia: „Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła” (Rdz 2,9). Ludzie mogli jeść owoce z każdego drzewa, z wyjątkiem tego jednego: „Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17). O ile w tradycji żydowskiej ważne jest drzewo figowe, w chrześcijańskiej, zwłaszcza w średniowieczu – jest to jabłoń.
+

© Public Domain/Pixabay