11 / 12
Figowiec Natanaela. Pobożność „Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym»” (J 1, 48). Modlitwa Natanaela pod drzewem figowym jest dla Jezusa aktem wiary. Rozpoznaje w nim człowieka pobożnego i szczerego.
+