12 / 12
Krzyż. Drzewo życia Jest drzewem śmierci, jedynym, które nie jest zakorzenione w ziemi, a postawione przez człowieka. „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dz 5, 30). Poprzez krzyż Bóg zbawia swojego syna i całą ludzkość. Drzewo śmierci przemienia się w drzewo życia.
+

© Pixabay