2 / 12
Dąb Mamre. Siła i mądrość „Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie” (Rdz 18, 1-2). To pod dębem Bóg okazał swoją siłę i mądrość, oznajmiając Abrahamowi jego misję prowadzenia ludu. Dąb to jedno z najszlachetniejszych drzew w historii Stworzenia.
+

© Copper Kettle I CC BY-SA 2.0