3 / 12
Pień Jessego. Proroctwo Izajasza W sztuce chrześcijańskiej Jesse, ojciec Dawida, jest przedstawiany jako starzec, z którego ciała wyrasta drzewo. Z jego gałęzi wyrastają kwiaty, w których przedstawieni są przodkowie Jezusa. „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana” (Iz 11, 1-2).
+

© Public Domain / Wikipedia