4 / 12
Drzewo palmowe. Miłość małżeńska Łagodne i harmonijne linie liści palmy symbolizują piękno i ducha ukochanej osoby: „Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna! Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem: Wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli! Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek (PnP 7, 7-9). Palma jest symbolem chrześcijanina: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma” (Ps 92, 13-16). To zaproszenie, by jak palma zakorzenić się w miłości Boga: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada” (Ps 1, 3).
+

© Benzita Abdelhadi I CC BY-SA 4.0