5 / 12
Olbrzymie drzewo Nabuchodonozora. Pycha Król Nabuchodonozor miał sen. Opowiedział mędrcowi Danielowi, co mu się przyśniło: „Zobaczyłem drzewo. Wyrosło tak wysoko, że sięgało nieba. Można je było zobaczyć z każdego miejsca na ziemi. Miało piękne liście i wydawało mnóstwo owoców. (…) W jego cieniu odpoczywały zwierzęta, a w gałęziach ptaki wiły gniazda. Potem zstąpił z nieba anioł i zawołał: Zrąbcie to drzewo” (Dn 4, 7-11). Daniel wyjaśnił królowi, że sen jest ostrzeżeniem przed pychą, która może doprowadzić go do upadku.
+

© Domaine Public