6 / 12
Ogród oliwny. Męka „A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę». Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie»” (Mk 14, 32-34). W Getsemani, ogrodzie oliwnym, pojmano Jezusa.
+

© Pixabay