7 / 12
Cedr. Siła, władza, wielkość, sprawiedliwość „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie” (Ps 91, 13). Cedr symbolizuje piękno Libanu, ale może także zapowiadać pychę, która wywołuje gniew Boga: „Pan łamie cedry Libanu” (Ps 28, 5). Po to drewno sięgali rzeźbiarze, Mojżesz wykorzystał je do swojego tabernakulum, głównie z cedru zbudowano Świątynię Salomona.
+

© Sasca I Shutterstock