8 / 12
Eden. Płodność i hojność Stwórcy „Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli [wszyscy], że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał” (Iz 41, 19). Eden był miejscem obfitości, gdzie człowiek mógł się do woli się żywić. Grzech zmienił naturę, przybyło pustynnej ziemi, którą tylko Boża moc może użyźnić.
+

© CC / kasabubu / PIXABAY