1 / 5
Giuseppe Sammartino - Chrystus okryty całunem (Cristo Velato)
To rzeźba ukończona w 1753 roku, pierwotnie (błędnie) przypisywana Antoniemu Corradiniemu i uważana za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki na świecie. Chociaż faktycznie Corradiniemu jako pierwszemu zlecono wykonanie tej pracy, artysta umarł po przygotowaniu jedynie glinianego modelu, na podstawie którego miała później powstać rzeźba w marmurze. Ostatecznie to właśnie Giuseppe Sammartino stworzył tę nadzwyczajną rzeźbę martwego Jezusa okrytego „przezroczystym” całunem wyrzeźbionym z tego samego marmurowego bloku co reszta posągu.
+

© CC