2 / 5
Druga wada: Jezus nie jest dobry z matematyki
Gdyby Jezus zdawał egzamin z matematyki, na pewno by oblał. Pasterz miał 100 owiec, jedna z nich zbłądziła. Bez namysłu pasterz poszedł jej szukać, pozostawiając pozostałe 99 owiec. Kiedy znalazł zagubioną owcę, włożył ją na ramiona (Łk 15, 4-5). Dla Jezusa 1 równa się 99, a może nawet więcej…
+